قارچهای پلی پور و اهمیت آنها | MYCO-LICH

قارچهای پلی پور و اهمیت آنها

ShareThis
معصومه قباد نژاد
استادیار سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران

پلی پورها گروهی از قارچهای بازیدیومیست هستند که لایه بارور یا هایمنیوم در آنها متشکل از منفذ است. بسته به نوع قارچ، منافذ اندازه های متفاوتی دارند و در موارد معدودی آنقدر بزرگ هستند که هایمنیوم ظاهر تیغه ای (gill) مانند آنچه در قارچهای کلاهدار می بینیم، به خود میگیرد (مثل و Daedalea Daedaleopsis). در سیستم طبقه بندی قدیم، پلی پورها جزو گروه آفیلوفورها (در مقابل آگاریکها) قرار میگرفتند. درحدود دو دهه اخیر نظام طبقه بندی پیشرفته بر مبنای صفات هومولوگ دست آوردهای چشمگیری در زمینه گروهبندی پلی پورها و ارتباط آنها با سایر قارچها داشته است. از جمله اینها میتوان به کمتر بودن اهمیت شکل ظاهری هایمنیوم در طبقه بندی اشاره کرد.

 

مجهز بودن به آنزیمهای هضم کننده لیگنین و سلولز که پلی پورها را قادر به تجزیه چوب و تعدادی دیگر از ترکیبات پلیمری میگرداند، دستمایه استفاده از برخی گونه ها در صنایعی نظیر کاغذ سازی و زیست پالایی شده است. گونه های مختلفی از جنس های  Ganoderma ،Phelinus ،Inonotus  و Trametes دارای خواص درمانی بوده و در داروسازی مورد استفاده قرار گرفته اند. به لحاظ اکولوژیکی گونه های متعدد پلی پور به عنوان بیواندیکاتورهای مناسب جهت سنجش میزان سلامت زیستگاه و اهمیت حفاظتی آن به شمار میروند و با فراهم آوردن بستر و منبع تغذیه برای لارو حشرات و جانوران کوچک، در حفظ تنوع زیستی رویشگاه ها ایفای نقش میکنند. تعداد محدودی از قارچهای پلی پور ارزش خوراکی دارند در حالیکه تا کنون هیچ گونه سمی پلی پور شناخته نشده است.

 

طبق آخرین چک لیست منتشر شده توسط قبادنژاد و هالنبرگ (Ghobad-Nejhad & Hallenberg 2012) تا کنون 120 گونه پلی پور از ایران شناخته شده است.

 

 

 نوشته شده در تاریخ 27 مهر 1392