Anaptychia setifera Mereschk. ex Räsänen | MYCO-LICH

Anaptychia setifera Mereschk. ex Räsänen

ShareThis
Vernacular Name: 
گلسنگ بوته سیخکی
IUCN Threat Status: 
Least Concern

تال برگی یا بوته­ای، خاکستری مایل به قهوه­ای دارای انشعابات و مژه­های فراوان که با فاصله­های نزدیک به هم به تال­ها متصل می­شود. زیر لایه­ها آزاد و عمدتاً دو بخشی می­باشند. شاخه­ها لوب باریک 5/1-2/0 میلی­متر گسترده، مشخص و به سمت بالا گرد شده و یا دارای ترک­های بسیار زیبا و لبه­ها گرد شده است. سطح پایینی قبل از بلوغ شیاردار بوده و پوست زیرین دارای هیف­های ضعیفی است. لوب­ها دارای ضخامت 300-200 JL و ضخامت سطح بالایی 120-30 JL می­باشد. لایه­های جلبکی رشد نیافته است. ضخامت مدولا 180-140JL است. آپوتیس­ها نسبت به نوک دارای پایه کمتر یا بیشتر است. دیسک قهوه­ای تیره گاهی اوقات پوشیده­ از دانه­های سفید کل حاشیه­ها دارای اسپینولوس پشتی است. ضخامت هیمنیوم 170-150JL  ، شفاف، دارای 8 اسپور به­رنگ قهوه­ای و تک دیواره می­باشد.

آزمون نقطه­ای: K منفی، C منفی، KC منفی،P منفی

 

Addition: 
No
E-Record: 
No