Fuscoporia torulosa (Pers.) T. Wagner & M. Fisch. | MYCO-LICH

Fuscoporia torulosa (Pers.) T. Wagner & M. Fisch.

ShareThis
Order: 
Hymenochaetales
Family: 
Hymenochataceae
Synonymy : 
Phellinus torulosus (Pers.) Bourdot & Galzin

 

 

نام فارسی: پلی‌پور طاقچه‌ای پرزدار

خانواده: Hymenochataceae

راسته: Hymenochaetales

تاکسونومی: جنس Fuscoporia از جنس‌‌های جدا شده از ‌Phellinus می‌باشد.

 

صفات ماکروسکوپی

بازیدیوکارپ چندساله، طاقچه‌ای، حجیم، با ابعاد حدود 10 × 20 × 30 سانتی‌متر، سطح رویی قهوه‌ای روشن، تا حدودی پرزدار، معمولا خاک‌آلود و پوشیده از خزه، به مرور زمان دارای شکاف، سطح زیرین حفره‌دار، قهوه‌ای مایل به زرد، حفرات به تعداد 7-5 در هر میلی‌متر. حاشیه گردشده به رنگ خردلی مایل به قهوه‌ای. بافت اصلی بازیدیوکارپ (context) سخت و خشبی، قهوه‌ای مایل به زرد، دارای لایه نازک سیاهرنگ.

 

صفات میکروسکوپی

سیستم هیفی دیمیتیک، هیف‌ها بدون قوس اتصال، عرض هیف‌های اسکلتی حدود 3.5-2.5 میکرومتر. خارها (setae) مستقر در هیمنیوم، شکم‌دار تا کشیده نوک تیز، 7-4 × (37-)33-13 میکرومتر، بلندتر از سطح بازیدی‌ها. بازیدی‌‌ها چماقی‌شکل، با 4 استریگما، 7-5 × 15-12 میکرومتر. بازیدیوسپورها بیضوی تخم مرغی، (4.4-)4-3(-2.8) × 5-4(-3.8) میکرومتر، با دیواره صاف بی‌رنگ.

 

 

 

راهنمای شناسایی: بازیدیوکارپ‌‌های این گونه معمولا حجیم بوده و در قاعده درخت ظاهر می‌شوند و سطح رویی آن‌‌‌ها معمولا پوشیده از خزه است.

 

گونه‌های مشابه: شبیه Fuscoporia senex است که حاشیه بازیدیوکارپ و سطح حفرات در آن به رنگ قهوه‌ای است.

 

اکولوژی: این گونه در قاعده درختان عمدتا پهن‌برگ (به ندرت سوزنی برگان) و در نواحی معتدله نیمکره شمالی و آفریقا می‌روید. در ایران قبلا از شمال (اغلب بر روی انجیلی) و شمال‌غرب کشور (عمدتا از روی ارس و سیاه‌تلو) گزارش شده است (قبادنژاد و دای 2007).

 

پوسانندگی و بیماری‌زایی: پلی‌پور طاقچه‌ای پرزدار عامل قوی پوسیدگی سفید در ریشه و طوقه انواع زیادی از درختان عمدتا پهن‌برگ به ویژه بلوط محسوب می‌شود. مراحل اولیه رشد و بیماریزایی آن پنهان و بدون علایم ظاهری می‌باشد و تشخیص قارچ معمولا زمانی اتفاق می‌افتد که درخت از پا درآمده است.

 

اهمیت بیوتکنولوژی: مطالعات محدودی در مورد محتویات آنزیمی این گونه صورت گرفته است.

 

 

اطلاعات مولکولی بر اساس نمونه‌های طرح 93001054: بارکد ناحیه ریبوزومی ITS شامل قطعات کامل ITS1، ITS2، و 5.8S برای نمونه جمع آوری شده از استان ایلام بدست آمد. طول ناحیه بدست آمده 681 جفت باز بود.

 

پراکنش و فراوانی در محدوده طرح 93001054: Fuscoporia torulosa بر روی بلوط در تنگ ارغوان، در منطقه حفاظت شده مانشت-قلارنگ استان ایلام پراکنش نسبی دارد.

 

 
Addition: 
No
E-Record: 
No