Meripilus giganteus (Pers.) P. Karst. | MYCO-LICH

Meripilus giganteus (Pers.) P. Karst.

ShareThis
Order: 
Polyporales
Family: 
'Polyporaceae'

 

 

نام فارسی: پلی‌پور غول‌پیکر

خانواده: 'Polyporaceae'

راسته: Polyporales

تاکسونومی: متعلق به جنس کوچک Meripilus از گروه پلی‌پورهای حقیقی.

 

 

صفات ماکروسکوپی

بازیدیوکارپ یکساله، حجیم و گوشتی، طاقچه‌ای، ورقه ورقه روی هم خوابیده و منتهی به یک پایه کوتاه متصل به بستر، گاه به پهنای حدود 40 سانتی‌متر. سطح رویی صاف و بدون مو، به رنگ قهوه‌ای روشن، پس از خشک شدن سیاه و تا حدودی زبر، سطح زیرین سفید، حفره‌دار، حفرات ریز، به تعداد 5-3 در هر میلی‌متر، بافت اصلی بازیدیوکارپ (context) فیبری، سفید، با ضخامت حدود 1.5-1 سانتی‌متر.

 

صفات میکروسکوپی

سیستم هیفی مونومیتیک، هیف‌‌ها عمدتا فاقد قوس اتصال، بی‌رنگ، با دیواره نازک. هیف‌های context با دیواره ضخیم‌تر و عریض. فاقد سیستیدی، دارای سیستیدیول‌های کوچک ساده. بازیدی‌ها چماقی، به اندازه 11-6 × 30-15 میکرومتر، حاوی قطرت روغنی درشت، دارای 4 استریگما. بازیدیوسپورها نیمه کروی، با دیواره صاف و نازک، به اندازه 6-4 × 7.5-5 میکرومتر.

 

 

 

راهنمای شناسایی: بازیدیوکارپ‌های حجیم متشکل از ‌ورقه‌های گوشتی روی هم خوابیده و رویش در قاعده میزبان بویژه بلوط از مشخصات بارز این گونه است.

 

گونه‌های مشابه: پلی‌پور غول پیکر به ظاهر شبیه Grifola frondosa است که سطح بازیدیوکارپ خاکستری داشته و حفرات درشت‌تری دارد.

 

اکولوژی: Meripilus giganteus در قاعده درختان اغلب پهن‌برگ بخصوص بلوط و مماس با سطح زمین می‌روید و در رویشگاه‌های بلوط نیمکره شمالی پراکنش دارد. در ایران قبلا از شمال کشور گزارش شده بود، لیکن بازیدیوکارپ قابل استنادی از آن گزارشها در دسترس نیست. (لينك)

 

 

پوسانندگی و بیماری‌زایی: پلی‌پور غول پیکر پوسیدگی سفید شدید در تنه درختان پهن‌برگ بویژه بلوط ایجاد می‌کند و از پارازیت‌های مهم بلوط به شمار می‌رود.

 

اهمیت بیوتکنولوژی: تحقیقات متنوعی در خصوص آنزیم‌‌های لیگنوسلولوتیک و ترکیبات زیست فعال این گونه صورت گرفته است.

 

اطلاعات مولکولی بر اساس نمونه‌های طرح 93001054: دو توالی‌ از ناحیه بارکد ITS به طول 674 و 576 جفت باز متشکل از نواحی ITS1، 5.8S، و ITS2 در این تحقیق به ترتیب از دو نمونه بدست آمد.

 

پراکنش و فراوانی در محدوده طرح 93001054: بازیدیوکارپ‌های Meripilus giganteus در منطقه بانکول شهر سیروان در استان ایلام یافت می‌شود. این اولین گزارش از حضور این قارچ در زاگرس می‌باشد.

 

Addition: 
No
E-Record: 
No