نامهای بومی برای گلسنگها و قارچهای ایران | MYCO-LICH

نامهای بومی برای گلسنگها و قارچهای ایران

ShareThis
نویسندگان محمد سهرابی و معصومه قبادنژاد
اعضای هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

انسانها با گذر زمان از تمام ظرفیتهای لازم برای  گفتگو استفاده می کنند تا اینکه بتوانند دیدگاه خود را به آسانی بیان کنند. آن چیزی که می بینند،  لمس می کنند و می شنوند همگی موجب درک و فهم خود و اطرافیان می شود. در زمانی که ما در طبیعت اطراف خود می گردیم موجب می شود که با پدیده ها و موجوداتی سرکار داشته باشیم که  بیان آنها  در حالت عادی  سحت باشد ولی با مراجعه  به اداک و  کمک  گرفتن حس لامسه، شنوایی  و بینایی یکی از بارزترین عملکرد آن موجود  زنده را  در دهن خود تجسم کرده و آن مشاهدات  را بیان می کنیم.  برای مثال دم جنبانک  به خاطر تکان  بیش از حد دم این پرنده یا جیرجیرک به خاطر صدای آن یا گزنه به خاطر گزش آن گیاه.

 به نظر ما نامگذاری بومی برای  قارچها و گلسنگ ها یکی از بهترین روشهای گسترش علم قارچ شناسی و گلسنگ شناسی در  ایران می باشد. توانایی افراد  مبتدی در بیاد سپردن نام علمی معمولا با دشواری هایی همراه است و غالبا از میزان علاقمندی و یادگیری افراد تا حدی می کاهد.  لذا به منظور سرعت بخشیدن به گسترش علم قارچ شناسی و گلسنگ شناسی در ایران و بومی سازی ان در کشور  نامگذاری برخی از شایعترین قارچها و گلسنگ های ایران در این  زیست بانک  ارایه می شود. همچنین یک فرم  ساده  طراحی شده که کاربران در صورت وجود نام محلی یا نام عامه پسند میتوانند پیشنهادات خود را به وب سایت ارایه دهند از آنجایی که این لیستها (گلسنگها) و (قارچها) به عنوان اولین لیست تهیه شده برای نام های بومی گلسنگ های ایران می باشند پیشنهاد می شود که در صورت مشاهده نامهای بومی و  محلی گونه ها تیم مایکولیک را از  وجود آنها مطلع فرمایند.